TROKI. ZAMEK NA WYSPIE TROCKIEJ

Troki to miasto jezior, dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, położone tuż przy Wilnie


Troki i Wilno to miasta, które jednoczą narody litewskie i polskie. To są miasta wielkiej historii obu narodów.
Troki przyciągają turystów z całego świata. Troki są jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych na Litwie. To miasto zajmuje ważne miejsce na mapie turystyki litewskiej.
Troki to litewska wizytówka, ponieważ naprawdę jest tam co do zobaczenia. Wzrok turystów przciąguje zamek na wyspie Troki, otoczony potężnymi murami, których funkcją początkowo była ochrona, pięne jeziora przy których mogżna odpoczywać, starożytne domy i zabytki architektury, osiedla – wszystko, co warto zobaczyć.
Legendy mówią, że historia Trok rozpoczyna się w Starych Trokach. Początek był w małej wiosce, która jest kilka kilometrów od Nowych Trok. Legenda głosi, że Stare Troki założył Wielki Księć Litewski Giedymin. Stało to się na początku XIV wieku.
Troki są uważane za „miasto jezior”. Historycznie stolica Litwy była pierwotnie Trokami, dopiero w późniejszych latach stolica została przeniesiona do Wilna.
Dumą miasta Troki jest zbudowany na wyspie zamek Trocki. Jest znany na całej Litwie i przyciąga nie tylko turystów, ale także obywateli z całej Litwy.
A czy wy wierzycie w legendy o Trokach? Istnieją legendy o powstaniu wyspy Troki. Mówi się, że ten słynny zamek powstał za kobiety. W starych Trokach mieszkał książę Kiejstut z żoną. Mówi się, że za niej rozpoczął budowę zamku.
Miasto Troki zachwyca swoim pięknem, otoczonym jeziorami, przyrodą i lasami. Warto zauważyć, że powietrze w Trokach i okolicach jest bardzo czyste. Odwiedzającym to miasto warto odwiedzić wzgórza, lasy i jeziora. Na tym obszarze znajduje się wiele zabytków architektury historycznej i kulturowej.

W Trokach jest dużo rozrywek. Zwłaszcza ci, którzy chcą zobaczyć ten zakątek, bywają latem. Odwiedzających przyciąga przyroda, jeziora, możliwość aktywnie spędzic wolny czas, zwiedzic parki w Trokach i szlaki poznawcze.
W Trokach znajdują się parki: Historyczny Park Narodowy w Trokach, założony w 1991 roku i Wysokodworski Park Regionalny, założony w 1992 roku. Celem założenia tych parków było zachowanie prawdziwego środowiska naturalnego miasta Troki.
Funkcja początkowo była obronna, a po jej zniknięciu stała się rezydencją wielkich książąt litewskich. To ułożyło się historycznie. Ten zamek i inne zamki w Trokach przyciągają turystów swoją starożytną architekturą. Krajobraz Trocki jest naprawdę cudowny, Troki to prawdziwy kurort z kuszącymi obiektami dziedzictwa kulturowego, piękną przyrodą, czystym powietrzem, otwartym dla każdego, kto chce się nim cieszyć.
Znajdujący się w Trokach zamek jest gotycki i atrakcyjny dla turystów. Jezioro Galwe otacza zamek. Cały ten zamek znajduje się w czystym obszarze rezerwatu hydrograficznego i historycznego jeziora Galwe oraz Zamku Trockiego i Półwyspu Trockiego, jest podzielony na dwie części: reprezentacyjną część północno-wschodnią i południową część trapezowego kształtu, zajmuje w przybliżeniu 2,15 hektara obszaru wyspy i jest doskonale widoczny z brzegu jeziora Galwe od strony północnej. Obie części otoczone są specjalnie zbudowanymi murami obronnymi z dużymi wieżami. Do tego zamku prowadzą duże mosty. Mosty są dwa. Znajdują się w południowej części wyspy. Wśród tych dwóch mostów znajduje się wyspa Karaimska lub Krowowa. Według źródeł historycznych ustalono, że zamek ten został zbudowany z inicjatywy książąt litewskich Kiejstuta i Witolda. Stało się to w XIV – XV wieku. W owym czasie zamek ten, podobnie jak inny zamek na Półwyspie Trociej był rezydencją książąt WKL.
Chociaż w naszych czasach ten wspaniały zamek znajduje się na wyspie Galwe, jednak szczegółowe badania historyków pokazują, że w przeszłości istniały trzy małe wyspy. Wtedy budowa zamku nie była rozpoczęta. Miejsce, w którym obecnie znajduje się ten słynny zamek, było bagnem. Więc warunki naturalne były naprawdę skomplikowane. Takie naturalne warunki wyjaśniają obecną strukturę zamku.
Naukowcy uważają, że ten zamek, znany na całej Litwie, został zbudowany przez Kiejstuta. Później, w XV wieku. jego budowę ukończył jego syn Witold. Podobnie jak inne zamki, zamek ten został pierwotnie zbudowany w celu obronnym, przed wrogami. Ten zamek nigdy nie był zajęty wrogiem. Istnieje wiele legend o tym zamku.

W jednej z legend mówi się, że ten wspaniały zamek na wyspie powstał z powodu kaprysu kobiety. W dawnych czasach w Starych Trokach mieszkała żona księcia Kiejstuta – Biruta. Birucie nie podobało się, że w pobliżu miejsca, w którym mieszkali, było bardzo mało zbiorników wodnych. Ponieważ była z Połągi, dużo wody dla niej było przyjęte. Kiejstut bardzo kochał swoją żonę i chciał ją całkowicie zadowolić. Właśnie wedle żony w połowie XIV wieku postanowił rozpocząć budowę nowego zamku na półwyspie, który byłby otoczony jeziorami ze wszystkich stron.
Budowa tego zamku była w kilku etapach. W pierwszym etapie, budowa zamku odbyła się na największej z wysp (na północnej wyspie). Było to w drugiej połowie XIV wieku.
W tym czasie w zamku wyróżniono dwa filary i rezydencję wspaniałego typu klasztornego z elementami romańskimi, które były częściowo zamknięte. Ich fragmenty zostały znalezione przez historyków w 1960 r. podczas wykopalisk archeologicznych. Było to po stronie południowej. Te zbudowane pałace miały polichromowaną dekorację. Stwierdzono, że na pierwszym etapie budowy rozpoczęto pewne prace w przedzamku. Jednak później wybuchł duży pożar podczas napaścia na Nowe Troki i zamek został poważnie uszkodzony przez pożar.
Drugi etap budowy nazywany jest gotyckim i rozpoczął się dopiero po długim okresie czasu i zajął dużo czasu. Jego początek prawdopodobnie to koniec XIV wieku W tym czasie zginął wielki książę litewski Kiejstut i odbyła się bezwzględna walka o tron. Prace które rozpoczął Kęstut kontynował jego syn, wielki książę litewski Witold. Było to w 1403-1409. Postanowił zmienić plan zamku. Na miejscu dawnego pałacu zainstalowano dwa prostokątne, równoległe, dwukondygnacyjne skrzydła wyposażone w piwnice i piec do ogrzewania wnętrza. Zostały one ograniczone ścianą zbudowaną w północno-wschodniej części i w południowo-zachodniej części ciemnica.
W ciemnicy było wiele pięter. Na parterze wybudowano specjalny wjazd, w którym był wyposażon mostek windowy. Na drugim piętrze zbudowano pomieszczenie dla straży bramnej. a na piątym piętrze zbudowano kaplicę. Na szóstym piętrze zaprojektowano dziury do strzelania. W tym okresie wybudowano pałac rezydencyjny. Był też dziedziniec i ciemnica. Później zbudowano solidne mury obronne, wykonano specjalny taras.
Po południowej stronie tarasu wykopano dużą studnię. Duży dziedziniec tego pałacu był wyłożony kamieniami. Do dziedzińca można dostać się mostem windowym i przez bramę. Brama ta znajdowała się na dole ciemnicy. Brama jest nadal w północno-wschodniej ścianie, przez którą można było dostać się na dziedziniec.
Cały dziedziniec jest wyłożony kamieniami. Dla wygody powstał system usuwania wody deszczowej. Dziedziniec pałacu był dostępny z podwórka. Wybudowano również poprzeczne ściany. Wszystkie podłogi i podziemne piwnice w tej ścianie są podzielone na oddzielne pokoje. Jedynym wyjątkiem jest część południowa. W tym miejscu na drugim piętrze została zbudowana sala Wielkiego Księcia. Sklepienia na tych piętrach również się różnią. Sklepienia w piwnicy były cylindryczne.
Podłogi wewnątrz były wykonane z gliny, wyłożone kafelkami. Piwnice miały specjalne gliniane pokrycie. W pomieszczenia zainstalowano specjalny system ogrzewania. Drzwi i okna były z cegieł. Cegły były wyposażone w profilowaną lub schodkową sekcję. Na oknach były bardzo piękne witraże. Ramy witrażów zostały wykonane z ołowiu.
Ponieważ zamek ten był pierwotnie zbudowany w celu obrony przed wrogami, zawierał placy przeznaczone do strzelania które były rozmieszczone w poddaszach. Dachy były czterostronne. Są pokryte kafelkami. Podczas wykopalisk archeologicznych odkryto fragmenty glazurowanych płytek.

Aby bronić się przed wrogami, wokół całego terytorium zbudowano potężny mur obronny. Głównym materiałem budowlanym zamku był kamień. Jest to najważniejszy materiał używany do budowy, fundamenty i ściany są również wykonane z kamieni.
Górne części ścian, schody, kąty ścian, dekoracja samych pokoi z gotyckiego muru, są czerwonymi cegłami. W południowej części budynku ścianę zdobi specjalny napis z czarnych cegieł. Widzimy więc, że architektura zbudowanego zamku na tym etapie budowy uzyskała elementy stylu gotyckiego.
Trzeci etap budowy odbył się w na początku XV wieku. Na tym etapie wykonano brodawki. Papiel otoczony jest silnym murem obronnym. Mur obronny ma duże wieże. Obszar fortyfikacji został podniesiony. W tym celu wyłożono warstwę żwiru. Wieże zbudowane w rogach były okrągłe. Są dla obrony.

Wieże miały cztery piętra. Na piątym piętrze znajduje się galeria karabinów. Wieże mogły pomieścić wiele armat. Wieże połączone są potężnymi murami obronnymi. W kolejnych latach budowano ceglane kazamaty. Są one podzielone na zachodnie i wschodnie, które zostały zbudowane w późniejszym okresie.
Zachodnie kazamaty miały dwa piętra. Na ich niższych piętrach przechowywano inwentarz. Na drugim piętrze znajdowali się służący i kuchnia. W tym okresie poziom wody jeziora Galwe, który otacza wyspę, był wyższy niż w naszych czasach. Z tego powodu woda praktycznie dotarła do murów potężnego zamku. Zamek na wyspie Troki, dzieło fortyfikacyjne, budynki mieszkalne oddzielał kanał, którym także płynęła woda.
W późniejszym okresie po bitwie pod Grunwaldem zamek na słynnej wyspie Troki utracił moc polityczną i znaczenie obronne. Stało się tak, ponieważ stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego została przeniesiona z Trok do Wilna.
Zamek odzyskał pierwotną funkcję, przez wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta. Zamek służył jako rezydencja wielkiego księcia. Była bardzo dobrze utrzymana i pięknie urządzona. Pokazuje to wykopaliska fragmentów dekoracji pałacu. Hol był szczególnie pięknie urządzony. Na oknach wykonano witraży, wewnętrzne ściany sali ozdobiono specjalną techniką „fresco secco”. Obrazy wyraźnie przedstawiaja specyficzny sposób sztuki i technik bizantyjskiej prowincjonalnej szkoły malarstwa z XV wieku. Najważniejszą ideą malarstwa jest pochwała Witolda, czczonego wielkiego księcia litewskiego i jego dworzanin. Pięknie zdobiono nie tylko wnętrze zamku, ale także fasady pałacu zamkowego. Dostojny zamek, przez długi czas był najpopularniejszą rezydencją wielkich władców Wielkiego Księstwa Litewskiego i członków ich rodzin.
Według źródeł historycznych w XVI wieku zbudowany zamek stał się więzieniem dla szlachetnych ludzi, ponieważ trzymał szlachtę schwytaną podczas wojny. Historycy zidentyfikowali kolejny bardzo ważny fakt historyczny, który odnosi się do zamku na wyspie Troki. Wielki książę litewski Witold zmarł w tym zamku w 1430 roku.
Według źródeł historycznych, w 1430 roku 27 października Wielki Książę Litewski Witold zmarł w zamku. Nie otrzymał królewskiej korony. Niestety po jego śmierci w końcu XV wieku wszystko się zmieniło, nikt nie doglądał zamku, jak będąc księciu, więc zamek stopniowo znikał. Później przetrzymywano tam moskiewskich więźni. Na początku XVI wieku próbowano odbudować. Było to pod przewodnictwem Wielkiego Księcia Litewskiego i króla Polski Zygmunta Augusta. Urządził na zamku wspaniałą letnią rezydencję. W tym celu zamek został przebudowany w stylu renesansowym. Wielki książę litewski wykorzystał go na własne potrzeby.
1962 Pałac zamkowy, który przyciąga turystów, został całkowicie odrestaurowany i częściowo odnowiony. Sam Zamek w Trokach został przekazany dla Muzeum Historii Trok. Więc budynki zamku w Trokach są ogromne, a turystów kusi ich piękno i wielkość w zespole architektonicznym. Jest to niewątpliwie arcydzieło architektury zbudowane dla średniowiecznej obrony na Litwie.

Obecnie zamek ten jest jedną z najpopularniejszych i najpiękniejszych atrakcji turystycznych na Litwie. Zamek ma piękny drewniany most o długości 300 m. Jeziora połączone są specjalnymi kanałami. Ich piękno jest niewypowiedziane. W zamku odbywają się różne uroczystości, można zwiedzać ekspozycje. Obok zamku znajduje się park.
Ruiny zamku przez cały czas przyciągały uwagę turystów. 1822 Malarz W. Smakauski przybył do Trok. Postanowił narysować Zamek. Trzynaście jego znanych rysunków przetrwało do naszych czasów. Jednym z tych rysunków jest ogólny widok zamku na wyspie Troki. Jedenaście ocalałych to fragmenty fresków w wielkim zdobieniem zamku w Trokach. Spektakularne widoki słynnego zameku wykonał również inspektor miasta Troki I. Wróblewski. W latach 1822-1823. i 1837 zostały wykonane dla zamków wileńskich. Te słynne postacie historyczne nie tylko tworzyły obrazy, ale także zachęcały mieszkańców Litwy do publicznego zachowania i pielęgnowania kulturowych i historycznych zabytków ich narodu. Słynny malarz S. Worobjow przyjechał również z Petersburga na Litwę, aby narysować zamek Trocki. Oczywiście, stan zamku w Trokach w tym roku był bardzo krytyczny i pilnie potrzebował odbudowy. W 1888 roku przyszykowano pierwszy dokument, dotyczący ochrony zamku, a następnie zostały podjęte inne działania w celu ratowania zamku na wyspie Troki. Podczas działań zebrano ofiary za odbudowę zamku i badania archeologiczne.
Podczas okupacji litewskiej specjaliści z Niemiec przybyli do Trok. Prowadzili badania zamków i pisali artykuły naukowe na temat ich ochrony. Następnie wydano pocztówki ze zdjęciami litewskich zamków. Podczas I wojny światowej zamek w Trokach został zniszczony. Dopiero w 1926 r. zmierzono ruiny zamku na wyspie. W 1928 r. wykonano jej zdjęcie geodezyjne. W latach 1929 – 1941 przeprowadzono prace rekonstrukcyjne i restauracyjne.
Ten tekst nie jest naukowy ani formalna interpretacja historii do traktowania. Dlatego będziemy wdzięczni za dodanie, ulepszenie lub skomentowanie tego tekstu.